Disclaimer en Privacy Policy

De informatie die wordt aangeboden op de site van Wilma’s Lawn & Garden is met grote zorg samengesteld. Wilma’s Lawn & Garden kan echter niet aansprakelijk gesteld worden indien er sprake is van ‘Kennelijke’(type-)fouten. Hiermee worden fouten bedoeld waarbij iedere consument zeker weet dat het om een fout gaat.

Cookies

Binnen de websites van Wilma’s Lawn & Garden wordt gebruik gemaakt van cookies. Indien u niet wenst dat cookies gebruikt worden, kan u dit instellen via de ‘cookies off’-functionaliteit in uw web browser. Alle cookies die u aanvaardt blijven meestal voor een periode van vijf jaar bewaard op uw computer, tenzij u ze eerder verwijderd. Het uitschakelen van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken. Cookies worden gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden.

Web analytics

Voor statistische doeleinden verzamelt en bewaart Wilma’s Lawn & Garden bepaalde informatie over bezoekers met betrekking tot het gebruik van deze website, zoals de datum en tijd van uw bezoek aan de website, het type browser, browser-taal, het Internet Protocol (IP) adres van de computer die u gebruikt, het aantal hits, de pagina’s en subpagina’s die eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie. Deze informatie staat algemeen bekend als web-statistieken.

Nieuwsbrieven

Wilma’s Lawn & Garden gebruikt uw e-mailadres voor het communiceren van orderbevestigingen, vragen, leveringstijden of opmerkingen. Voor marketing doeleinden gebruikt Wilma’s Lawn & Garden alleen uw e-mail adres als u deze via een ‘opt-in’ aan ons communiceert.

Andere websites

Via onze website kunt u mogelijk andere websites bezoeken die niet van Wilma’s Lawn & Garden zijn. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze websites noch over de privacy policy daarvan.

Indien Wilma’s Lawn & Garden voor specifieke doeleinden informatie van u nodig heeft, zoals bijvoorbeeld naam en adres, zal deze informatie uitsluitend worden gebruikt om uw verzoeken te beantwoorden dan wel in het kader van tussen u en Wilma’s Lawn & Garden gesloten overeenkomsten. Wanneer u aangeeft dat die informatie niet mag worden gebruikt als basis voor verder contact, respecteren wij dat. Onze bedoeling is de kwaliteit en integriteit van de persoonlijke informatie te bewaken. Aanvragen van gebruikers voor het aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie zullen zo snel mogelijk worden behandeld.

Op alle aanbiedingen van en op alle opdrachten aan Wilma’s Lawn & Garden tot de verkoop en levering door Wilma’s Lawn & Garden van producten met inbegrip van alle aanverwante diensten en op elke overeenkomst met Wilma’s Lawn & Garden in verband daarmee zijn uitsluitend de Algemene Verkoopvoorwaarden van Wilma’s Lawn & Garden van toepassing.

Wilma’s Lawn & Garden B.V. behoudt zich het recht voor deze Disclaimer en Privacy Policy te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.

Inloggen

Bekijk uw order of wijzig uw gegevens.
Scroll Up